ถุงใส่ผัก ถุงพลาสติกใส่ผัก

การทำฟาร์มผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ สิ่งที่ต้องทำหลังจากจากเริ่มปลูกผักจนผักโตถึงรอบเก็บผลผลิตแล้วก็คือ การเก็บผักส่งลูกค้า วิธีที่นิยมทำกันมากที่สุดคือแพ็คผักใส่ถุงพลาสติก ถ้าผักที่จะส่งให้ลูกค้ามีจำนวนเยอะจะนิยมแพ็คถุงละ 3 กิโลกรัม เพื่อให้ใช้พื้นที่ได้เต็มคันรถ แต่ส่งลูกค้าตามบ้านที่ใช้ผักไม่เยอะก็อาจจะแพ็คถุงละ 1 กิโลกรัม หรือแล้วแต่ว่าแต่ละคนสะดวกกันแบบไหน

ถุงใส่ผัก ถุงพลาสติกใส่ผัก

ตัวอย่างข้างบน การแพ็คสลัดขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม เพื่อเตรียมส่งลูกค้าตามร้านอาหารและโรงแรม แต่ถ้าเป็นตลาดค้าส่งอย่างเช่น ตลาดสี่มุมเมืองหรือตลาดไทย จะนิยมแพ็คถุงละ 3 กิโลกรัม

ถุงใส่ผัก ถุงพลาสติกใส่ผัก

เก็บผักใส่ตะกล้าก่อนจะนำมาแพ็คใส่ถุงพลาสติกเตรียมส่งให้ลูกค้า

ถุงใส่ผัก ถุงพลาสติกใส่ผัก

ขนาดของถุงแพ็คผัก จะมีอยู่หลายขนาด ขึ้นอยู่กับโรงงานจะผลิตออกมาไซต์ไหน

  • ถุงพลาสติกขนาด 24 x 24 นิ้ว ใช้สำหรับแพ็คผักน้ำหนัก 3 กิโลกรัม
  • ถุงพลาสติกขนาด 16 x 24 นิ้ว ใช้สำหรับแพ็คผักน้ำหนัก 1 กิโลกรัม
ถุงใส่ผัก ถุงพลาสติกใส่ผัก

เมื่อเราแพ็คผักได้แล้ว การเตรียมผักส่งลูกคาก็จะไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไป

Message us