ปุ๋ยเอบี ขนาด 10 ลิตร สำหรับปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโปนิกส์

600 ฿

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพและมีธาตุอาหารที่เหมาะกับชนิดของพืชที่ปลูก ในชุดนี้คือปุ๋ยเอบีสำหรับปลูกผักสลัดที่เหมาะสำหรับอากาศร้อน ทนต่อน้ำที่มีค่าเป็นด่างได้ดี ไม่ตกตะกอนง่าย โดยชุดที่ขายนี้เป็นสูตรปุ๋ยของเวสโก้ แยกออกเป็นแม่ปุ๋ย A และ B สำหรับนำไปผสมน้ำทำเป็นปุ๋ยสต๊อก อย่างละ 10 ลิตร

มีสินค้าอยู่ 9 (สามารถสั่งจองสินค้าได้)

คำอธิบาย

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพและมีธาตุอาหารที่เหมาะกับชนิดของพืชที่ปลูก ในชุดนี้คือปุ๋ยเอบีสำหรับปลูกผักสลัดที่เหมาะสำหรับอากาศร้อน ทนต่อน้ำที่มีค่าเป็นด่างได้ดี ไม่ตกตะกอนง่าย โดยชุดที่ขายนี้เป็นสูตรปุ๋ยของเวสโก้ แยกออกเป็นแม่ปุ๋ย A และ B สำหรับนำไปผสมน้ำทำเป็นปุ๋ยสต๊อก อย่างละ 10 ลิตร

สูตรปุ๋ยตัวนี้จะแยกออกมาเป็น 3 ถุง ดังนี้ Stock A, Stock B1 และ Stock B2

การผสมปุ๋ยจะแยก Stock A ถังนึง ส่วน Stock B1 และ Stock B2 นำมาผสมเข้าด้วยกันอีกถังนึง โดยใช้น้ำเปล่าอย่างละ 10 ลิตร

วิธีสังเกตุความแตกต่างเมื่อผสมแม่ปุ๋ยให้เป็นน้ำแล้วก็คือ ปุ๋ยเอจะออกเป็นสีแดง ส่วนปุ๋ยบีจะออกเป็นสีเขียว

การเติมปุ๋ยลงในถังสารละลายสำหรับปลูกผัก จะใช้แม่ปุ๋ย 500 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร โต๊ะปลูกในรูปข้างบนนี้ใช้ถังน้ำขนาด 200 ลิตร จึงต้องเติมปุ๋ยเอบีอย่างละ 1 ลิตร

Message us