โรงงานผลิตพืช (Plant Factory)

Plant Factory หรือ โรงงานผลิตพืช เป็นการปลูกพืชภายในอาคารที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แสงแดดเทียม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความชื้น และสารอาหาร ไม่ต้องเสี่ยงกับสภาพอากาศและปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็น สภาพอากาศที่ร้อนจัด พายุ ลมมรสุม โรคและแมลงศัตรูพืช การปลูกพืชด้วยระบบ Plant Factory ช่วยควบคุมคุณภาพของพืชที่ปลูกได้ สามารถปลูกได้ต่อเนื่องตลอดปี

Plant Factory With Artificial Lighting (PFAL)

โรงงานผลิตพืชที่ใช้แสงประดิษฐ์ สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุต่างๆ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Thospaak

มีนาคม 18, 2021
Message us