ขุยมะพร้าวอัดก้อน (Coco Peat)

ขุยมะพร้าวอัดก้อน (Coco Peat) เป็นวัสดุปลูกพืชที่สะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโรคและควบคุมความเค็ม ปราศจากเชื้อราและแมลง มีแร่ธาตุที่จำเป็นและเพียงพอต่อการเพาะเมล็ดเพาะกล้าแทนดิน หรือผสมเป็นวัสดุปลูกได้ทันที อัดเป็นก้อนขนาด 5 กก เมื่อนำมาผสมน้ำสามารถขยายตัวได้ถึง 70 ลิตร

ขุยมะพร้าวอัดก้อน (Coco Peat)
ขุยมะพร้าวอัดก้อน (Coco Peat)

รายละเอียด ขุยมะพร้าวอัดก้อน (Coco Peat)

  • ขนาด 30x30x12 ซม. น้ำหนัก 5 กิโลกรัม
  • เมื่อแช่น้ำจนขยายตัวเต็มที่ จะได้ขุยมะพร้าวพร้อมใช้งาน 70 ลิตร
  • ราคาก้อนละ 110 บาท

ขุยมะพร้าวอัดก้อน Grow Plus สามารถนำมาใช้แทนดินได้ ใช้สำหรับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ รักษาความชุ่มชื้นของดิน ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้มีน้ำน้อย เหมาะสำหรับนำมาใช้ทำเป็นวัสดุปลูกพืชทดแทนดิน (Substrate culture) ไม่ต้องแช่น้ำก่อนใช้เพื่อลดความเป็นด่างเหมือนขุยมะพร้าวแบบบรรจุกระสอบทั่วไปเพราะผ่านกรรมวิธีการลดความเค็มมาแล้ว ผ่านการอบฆ่าเชื้อ ปลอดเชื้อโรค และไข่แมลง สะดวกในการจัดส่งและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

ขุยมะพร้าวอัดก้อน (Coco Peat)
นำมาแช่ในถังน้ำ ขนาด 100 ลิตร (ในรูปเป็นถังน้ำ 200 ลิตร)

ขั้นตอนการใช้งานขุยมะพร้าวอัดก้อน

  1. นำมาแช่ในถังน้ำ ขนาด 100 ลิตรขึ้นไป ใส่น้ำพอประมาณ (ในรูปเป็นถังน้ำ 200 ลิตร)
  2. ปล่อยให้ขุยมะพร้าวดูดซับน้ำจนเริ่มพองตัว ถ้าช่วยคนด้วยจะช่วยให้ขุยมะพร้าวจะดูดซับน้ำได้เร็วขึ้น
  3. เมื่อขุยมะพร้าวดูซับน้ำได้เต็มที่แล้ว สามารถนำไปใช้ปลูกพืชได้
ขุยมะพร้าวอัดก้อน (Coco Peat)
เมื่อขุยมะพร้าวอัดก้อนดูดซับน้ำจนอิ่มตัวแล้ว
ขุยมะพร้าวอัดก้อน (Coco Peat)
นำมาใช้ปลูกโรสแมรี่กระถาง 12 นิ้ว ได้จำนวน 11 กระถาง
Message us