พลาสติกคลุมดิน (Mulching Film)

การคลุมดินด้วยฟาง เป็นวิธีที่ใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมตามวิถีชาวบ้าน เนื่องฟางเป็นวัสดุที่หาง่าย เป็นของที่เหลือจากการทำนาปลูกข้าว ช่วยควบคุมวัชพืชในแปลงได้ในระดับหนึ่ง แถมยังช่วยลดการระเหยของน้ำที่ผิวดินช่วยให้ดินชุ่มชื้นตลอดเวลา ทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี และยังช่วยลดการซะล้างของหน้าดินจากเม็ดฝนอีกด้วย

การคลุมดินปลูกผักด้วยฟางข้าว

การนำเอาเศษฟางเศษหญ้ามาใช้คลุมดินในแปลงกะหล่ำปลี (รูปจาก unsplash.com)

พลาสติกสำหรับคลุมดิน

เป็นการประยุกต์เอาแผ่นฟิล์มพลาสติก มาใช้สำหรับคลุมแปลงเกษตร เนื่องจากสะดวกและทำงานได้รวดเร็วกว่า และมีคุณสมบัติในการคลุมหญ้าและความชื้นได้ดีกว่าการใช้ฟางด้วย ราคาขึ้นอยู่กับความหนา (ไมครอน) และขนาดความกว้างของแผ่นฟิล์มพลาสติก

พลาสติดคลุมดิน พลาสติกสานคลุมหญ้า

การใช้พลาสติกคลุมดินในแปลงปลูกผัก (รูปจาก european-bioplastics.org)

พลาสติดคลุมดิน พลาสติกสานคลุมหญ้า

การใช้พลาสติกคลุมดินในแปลงสตอเบอรี่ (รูปจาก unsplash.com)

พลาสติกสำหรับใช้กำจัดหญ้า

เป็นแผ่นพลาสติกสานทีมีความหนาแน่นสูง จนแสงไม่สามารถส่องผ่านได้ ใช้สำหรับปูพื้นในโรงเรือนปลูกผัก หรือปูในแปลงเกษตร วัตุประสงค์เพื่อใช้กำจัดหญ้าและวัชพืช น้ำจะสามารถซึมผ่านได้ อายุการใช้งานค่อนข้างนานหลายปี (ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการผลิต)

พลาสติดคลุมดิน พลาสติกสานคลุมหญ้า

การใช้พลาสติกสำหรับกำจัดวัชพืช มาใช้คลุมโคนต้นมะพร้าวน้ำหอม ที่สวนเคหะการเกษตร

พลาสติดคลุมดิน พลาสติกสานคลุมหญ้า

การใช้พลาสติกคลุมดินสำหรับกำจัดวัชพืช มาใช้ในไร่สับปะรด ที่สวนเคหะการเกษตร

Message us