สายไมโครพีวีซี สำหรับจ่ายน้ำเข้าหัวรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 9 มิลลิเมตร ความยาว 10 เมตร

200 ฿

สายไมโครพีวีซี สำหรับจ่ายน้ำเข้าหัวรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 9 มิลลิเมตร อัตราการไหลของน้ำที่ผ่านสายไมโครตัวนี้เพียงพอสำหรับรางไฮโดรโปนิกส์ 1 ราง การจ่ายน้ำเข้าหัวรางจึงไม่จำเป็นต้องใช้สายคู่เเหมือนสายไมโครเส้นเล็ก แบ่งขายที่ความยาว 10 เมตร

คำอธิบาย

สายไมโครพีวีซี สำหรับจ่ายน้ำเข้าหัวรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 9 มิลลิเมตร อัตราการไหลของน้ำที่ผ่านสายไมโครตัวนี้เพียงพอสำหรับรางไฮโดรโปนิกส์ 1 ราง การจ่ายน้ำเข้าหัวรางจึงไม่จำเป็นต้องใช้สายคู่เเหมือนสายไมโครเส้นเล็ก แบ่งขายที่ความยาว 10 เมตร 

ลักษณะการนำไปใช้งาน ถ้าล็อครางอยู่กับที่ จะใช้สายไมโครยาว 40-50 เซนติเมตร แต่ถ้าต้องการเลื่อนรางมาด้านข้างโต๊ะเพื่อให้ง่ายเวลาทำความสะอาดและและย้ายต้นกล้าผักขึ้นรางปลูก จะใช้สายยาว 60 เซนติเมตร

แนะนำให้ใช้กับท่อพีวีซีขนาด 3/4 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว ใช้ดอกสว่านขนาด 8.5 มิลลิเมตรเจาะรูตรงท่อพีวีซี แล้วนำสายไมโครยัดเข้าไป ถ้ารูหลวมหรือมีน้ำรั่วออกมา ให้ใช้กาวร้อนหยอดช่วย

ตัวอย่างการนำสายไมโครมาจ่ายน้ำเข้าหัวรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จำนวน 8 แถว รางแต่ละแถวล็อคอยู่กับที่ จะตัดสายไมโครความยาว 40-50 เซนติเมตร โดยใช้กับท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้ว

ตัวอย่างการนำสายไมโครมาจ่ายน้ำเข้าหัวรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จำนวน 10 แถว รางแต่ละแถวสามารถเลื่อนมาด้านข้างโต๊ะได้เพื่อให้ง่ายเวลาทำความสะอาดราง และเวลาย้ายต้นกล้าผักขึ้นรางปลูก จะตัดสายไมโครความยาว 60 เซนติเมตร โดยใช้กับท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้ว

Message us