ถังปลูกพืชสมุนไพร (Dutch Bucket) ปลูกกัญชง กัญชา ในระบบปิด

ถังปลูกพืชสมุนไพร (Dutch Bucket) สามารถนำมาทำระบบปลูกกัญชง กัญชา ในโรงเรือนหรือในระบบปิดได้ โดยใช้วัสดุปลูกถังแทนดิน (Substrate Culture) แล้วจ่ายน้ำและปุ่ยไปพร้อมกับระบบน้ำหยด (Dripping) โดยมีท่อรวมน้ำที่จะไหลออกก้นถังให้ไหลมารวมข้างนอกพืนพื้นที่ปลูกได้

Dutch Bucket Hydroponic System / credit trees.com

วัสดุที่นิยมนำมาใช้ปลูก เช่น Perlite, Vermiculite, Wooden Clay และเม็ดดินเผา สำหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บความชื้นและธาตุอาหารให้กับต้นพืชผ่านหัวน้ำหยด

ถังปลูกพืชสมุนไพร Dutch Bucket จะออกแบบให้ใช้งานสะดวกเวลาติดตั้งติดตั้ง ไม่ต้องคอยแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่จะไหลออกจากถังแล้วสร้างความสกปรกให้กับแปลงปลูก การใช้ท่อรวมน้ำจะช่วยให้เรานำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะนำกลับลงถังรวมน้ำ หรือนำไปใช้รดต้นไม้อื่นๆ

การปลูกพืชในระบบนี้ นิยมใช้ปลูกสมุนไพรทางการแพทย์หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นกัญชง กัญชา หรือพืชรากเยอะชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย

Message us