Hydroponics

ฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แหล่งข้อมูลการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics Gully) อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ การทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์

Hydroponics

รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics Gully)

รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics Gully) เป็นรางมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในระบบ NFT โดยเฉพาะ วัสดุขึ้นมาจากยูพีวีซี (UPVC) ช่วยในการระบายความร้อน และสะท้อนรังสียูวีได้ดี ใช้เม็ดพลาสติกเกรดสูงจาก SCG มีความทนทานสูง ใช้กับขาตั้งระยะห่าง 1.5 เมตรได้ รางปลูกผักทุกเส้นมีความยาว 6 เมตร Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Thospaak

July 22, 2020
Message us