รางปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำตื้น รุ่น 4 Seasons

การปลูกเมล่อนในแบบดั้งเดิมนั้นไม่ว่าปลูกปลูกระบบดินหรือปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้วัสดุปลูก ปัญหาที่เจอกันมากคือเรื่องการเตรียมแปลงปลูก ซึ่งต้องอาศัยแรงงานในการเตรียมดินหรือเตรียมวัสดุปลูก ดังนั้นจึงเริ่มทดลองปลูกกันในระบบราง โดยให้น้ำไหลวนเหมือนที่ใช้ในการปลูกผักสลัด โดยใช้รางน้ำฝนหรือใช้ไม้อัดมาทำเป็นรางปลูก ปต่ก็ไม่ค่อยสะดวกมากนัก ดังนั้นเราจึงได้ออกแบบรางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถนำมาใช้ปลูกพืชในกลุ่มที่รากเยอะอย่างเช่น เมล่อน แตงกวา บัตเตอร์นัท พริกหวาน และให้ยังใช้ปลูกผักทั่วได้ได้ด้วย

รางปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำตื้น รุ่น 4 Seasons

สเปคของรางปลูกเมล่อน รุ่น 4 Seasons มีขนาด ขอบล่างกว้าง 32 ซม. ขอบบนกว้าง 33 ซม. ความสูงของขอบราง 7 ซม. ยาว 6 เมตร สามารถนำไปต่อได้ตามความยาวของโรงเรือนปลูกเมล่อนได้

  1. ราคารางปลูกเมล่อน รุ่น 4 Seasons (ชุดบน-ล่าง) ราคา 2,400 บาท
  2. ราคารางปลูกเมล่อน รุ่น 4 Seasons (เฉพาะรางน้ำตัวล่าง) ราคา 1,300 บาท
  3. ราคารางปลูกเมล่อน รุ่น 4 Seasons (เฉพาะฝาด้านบน) ราคา 1,300 บาท
  4. ฝาปิดหัวราง รุ่น 4 Seasons ราคา 50 บาท
  5. ข้อต่อรางเมล่อน รุ่น 4 Seasons ราคา 50 บาท
  6. สะดือน้ำลง ขนาด 2 นิ้ว ตัวละ 25 บาท

รางปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำตื้น (NFT) รุ่น 4 Seasons การปล่อยน้ำไหลที่ตัวรางจะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ ช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้ดีกว่ารางแบบน้ำลึก

ด้านท้ายรางสามารถปล่อยให้น้ำไหลกลับลงถึงได้โดยการใช้สะดือน้ำขนาด 2 นิ้ว ต่อไว้ที่ด้านท้ายของราง หรือแล้วแต่จะนำไปประยุกต์ใช้งาน

รางปลูกรุ่น 4 Seasons เราออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้เอนกประสงค์ สามารถนำไปปลูกได้ทั้งเมล่อน และผักทั่วไปได้ โดยใช้ถ้วยปลูกผักที่มีตามท้องตลาดได้ อย่างเช่นถ้วยปลูกสีเขียวที่ใช้ปลูกกับเพอร์ไลท์

การปลูกโดยใช้ถ้วยปลูกสีขาวร่วมกับฟองน้ำเพาะเมล็ด

การอนุบาลต้นกล้าเมล่อน ก่อนนำไปปลูกในรางรุ่น 4 Seasons

เมื่อนำต้นกล้าเมล่อนลงปลูกในรางรุ่น 4 Seasons ด้านล่างของฟองน้ำจะสัมผัสกับระดับน้ำพอดี

เนื่องจากฝาบนของรางเมล่อนรุ่น 4 Seasons เป็นแบบ 2 ชั้น เมื่อจะเจาะรูเพื่อใช้กับถ้วยปลูกผักทั่วไป จะเจาะด้านบนให้รูใหย๋ ส่วนด้านล่างจะเจาะรูตามขนาดของถ้วยปลูก

ระยะห่างการเจาะรูเพื่อใช้ปลูกเมล่อน ขอแนะนำเจาะ 2 แถวแบบสลับ ระห่างต่อรู 40 ซม. ดังนั้นราง 1 เส้น จะปลูกได้ 29 ต้น

รางรุ่น 4 Seasons ยังสามารถนำมาประยุกต์ในการเพาะเมล็ดและอนุบาลต้นกล้าผักสลัดได้ด้วย

ส่วนเรื่องการวางระบบน้ำ รอติดตามได้ในบทความต่อไปครับ…

Message us