อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดเล็ก สำหรับปลูกผักกินเองที่บ้าน

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดเล็กสำหรับใช้ปลูกผักกินเองที่บ้าน แนะนำใช้อุปกรณ์เป็นรางปลูกผักแบบ NFT รุ่นเปิดฝาครอบได้ สะดวกเวลาล้างทำความสะอาดรางก่อนที่จะปลูกผักชุดรอบใหม่ ใช้รางยาว 2 เมตร วาง 4 แถว สามารถปลูกผักได้ 40 หลุม หรือจะปรับเปลี่ยนเพิ่มจำนวนแถวก็ได้ตามความต้องการ

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดเล็ก

ราคาอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สำหรับใช้ปลูกผักสลัดทานเองที่บ้าน

  • รางปลูกผักแบบเปิดฝาได้ ยาว 2 เมตร เส้นละ 180 บาท
  • รางรวมน้ำท้ายราง ขนาด 80 เซนติเมตร ตัวละ 400 บาท
  • ฝาปิดท้ายราง ตัวละ 10 บาท (สำหรับไม่ต้องการใช้รางรวมน้ำ)
  • ตัวล็อคราง ตัวละ 10 บาท (สำหรับยึดรางไม่ให้ขยับ)
  • ตัวต่อราง ตัวละ 10 บาท (กรณีนำรางไปต่อกันให้ยาวขึ้น)
อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดเล็ก

รางปลูกผักแบบเปิดฝาได้ ยาว 2 เมตร เจาะรูขนาด 42 มิลลิเมตร จำนวน 10 รู

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดเล็ก

รางปลูกผักแบบเปิดฝาครอบ บน-ล่าง ได้ ช่วยให้สะดวกเวลาที่จะล้างทำความสะอาดรางก่อนที่จะปลูกผักรอบต่อไป

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดเล็ก

รายการอุปกรณ์สำหรับใช้ทำโต๊ะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพิ่มเติม

  1. รางรวมน้ำท้ายราง ขนาด 80 เซนติเมตร ตัวละ 400 บาท
  2. ตัวต่อราง ตัวละ 10 บาท (กรณีนำรางไปต่อกันให้ยาวขึ้น)
  3. ตัวล็อคราง ตัวละ 10 บาท (สำหรับยึดรางไม่ให้ขยับ)
  4. ฝาปิดท้ายราง ตัวละ 10 บาท (สำหรับไม่ต้องการใช้รางรวมน้ำ)
อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดเล็ก

รางรวมน้ำ ใช้รวมน้ำที่ปลายรางให้ไหลลงจุดเดียว ก่อนที่จะปล่อยลงถังน้ำ

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดเล็ก
Message us