เพอร์ไลท์ (Perlite) และเวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) วัสดุปลูกยอดนิยมสำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยทั่วไปจะนิยมนำเอาเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์มาใช้เป็นวัสดุในการปลูก เนื่องจากคุณมีสมบัติที่ดูดซับน้ำและอุ้มน้ำได้ดี จึงช่วยให้ผักสลัดมีอัตราการงอกและเจริญเติบโตดีกว่าวัสดุแบบอื่นๆ เพียงแต่การปลูกด้วยเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์จะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น การผสมเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์ นิยมผสมในอัตราส่วน 6:1 นำมาใช้ร่วมกับถ้วยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สีเขียวแบบที่ใช้งานครั้งเดียว

เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ วัสดุยอดนิยม สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เพอร์ไลท์ (Perlite)

เพอร์ไลท์ เป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟ โดยเกิดจากการที่มีน้ำเข้าไปทำปฏิกิริยากับหินอ๊อบซิเดียน มักจะพบตามธรรมชาติ เมื่อถูกเผาจะเกิดการขยายตัว มีการนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรม และเป็นผลผลิตทางการค้าที่มีประโยชน์ เนื่องจากคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบาหลังจากผ่านกระบวนการเผาไปแล้ว เมื่อได้รับความร้อนประมาณ 850-900 องศาเซสเซียล หินเพอร์ไลท์จะเกิดการขยายตัว ส่งผลต่อการดูดซับฟองอากาศของหิน ในปัจจุบันนิยมนำเอามาใช้เป็นวัสดุปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ในระบบ NFT

เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ วัสดุยอดนิยม สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite)

ซึ่งเป็นแร่ที่พบในรูป Aluminum Iron – Magnesium Silicate มีธาตุอาหารฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม เป็นส่วนประกอบซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เมื่อนำเวอร์มิคูไลท์มาอบด้วยความร้อน 1,000 องศาเซลเซียส จะทำให้ขยายตัวขึ้นหลายเท่า มีน้ำหนักเบา มีปฏิกิริยาเป็นกลาง ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่ละลายน้ำ สามารถดูดซับน้ำได้ดี มีความสามารถแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง สามารถดูดซับธาตุอาหารแล้วค่อยๆ ปลดปล่อยให้ในภายหลัง

เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ วัสดุยอดนิยม สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ วัสดุยอดนิยม สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

การผสมเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์ นิยมผสมในอัตราส่วน 6:1 คลุกเคล้าให้เข้ากัน

เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ วัสดุยอดนิยม สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

นำมาใช้ร่วมกับถ้วยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สีเขียว

Message us