ถ้วยปลูกสีเขียว (Hydroponics Pot) สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ถ้วยปลูกสีเขียวแบบใช้ครั้งเดียว เป็นถ้วยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ใช้ร่วมกับ เพอร์ไลท์ (Perlite) และเวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) ช่วยให้สะดวกในการเพาะเมล็ดและย้ายต้นกล้า ช่วยให้ผักมีอัตราการงอกดีขึ้น รากผักแข็งแรง ถ้วยปลูก 1 แผ่น จะแบ่งออกได้ 80 ถ้วย จับฉีกออกจากกันตอนจะย้ายกล้าผักขึ้นโต๊ะ

ถ้วยปลูกสีเขียว (Hydroponics Pot) สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ถ้วยปลูก 1 แผ่น ขนาด 40 x 50 ซม. จะสามารถแบ่งได้เป็น 80 ถ้วย ตอนแพ็คจะแบ่งครึ่ง หรือแบ่งเป็น 1/4 เพื่อให้แพ็คใส่กล่องเล็กได้ ช่วยลดค่าจัดส่ง

ถ้วยปลูกสีเขียว สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ถ้วยปลูก 1 แผ่น ขนาด 40 x 50 ซม. จะสามารถแบ่งได้เป็น 80 ถ้วย ตอนแพ็คจะแบ่งครึ่ง หรือแบ่งเป็น 1/4 เพื่อให้แพ็คใส่กล่องเล็กได้ ช่วยลดค่าจัดส่ง

ถ้วยปลูกสีเขียว สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
เพาะเมล็ดผักสลัด ด้วยถ้วยปลูกสีเขียว

การนำถ้วยปลูกสีเขียวมาใช้เพาะเมล็ดผักสลัด โดยต้องใช้ร่วมกับวัสดุปลูกอื่นๆ เช่น เพอร์ไลท์และเวอร์มิคู่ไลท์ จะช่วยให้ผักมีอัตราการงอกที่ดีขึ้น แถมยังช่วยพยุงต้นกล้าผักไม้ให้ล้ม หรือช่วยกันไม่ให้ใบผักช่วงที่ยังเล็กมุดลงไปอยู่ด้านใต้ราง

ถ้วยปลูกสีเขียว สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ถ้วยปลูกมีขอบที่จับได้ง่าย ช่วงอนุบาลต้นกล้าจะทำงานได้ง่ายเวลาย้ายขึ้นโต๊ะ

รายละเอียดการสั่งซื้ออุปกรณ์ไฮโปรโปนิกส์

Message us