ปุ๋ยเอบี สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics Fertilizer)

การจะปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือที่เรียกกันว่าแบบไฮโดรโปนิกส์นั้น หัวใจสำคัญก็คือธาตุอาหารที่จะต้องนำมาใช้เลี้ยงพืชผัก ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุต่างๆ โดยปกติแล้วจะมาในรูปแบบสารละลายไฮโดรโปนิกส์ชนิดเข้มข้น ซึ่งจะต้องนำมาผสมกันน้ำในปริมาณที่เหมาะกับพืชชนิดที่ปลูกอีกที

ปุ๋ยเอบี สารละลายปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ชนิดผง (Hydroponics Fertilizer)

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในเชิงการค้า จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เยอะพอสมควร การจะสั่งซื้อปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์สำเร็จรูปแบบน้ำมาใช้นั้นอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ ไม่ว่าจะในเรื่องการขนส่งหรือการจัดเก็บ ดังนั้นควรใช้แม่ปุ๋ยแบบผงมาใช้ทำสารละลายไฮโดรโปนิกส์ชนิดเข้มข้น (Stock Solution) และเพื่อป้องการการตกตะกอนของธาตุอาหารบางตัวจึงแยกปุ๋ยออกเป็น ปุ๋ย A และ ปุ๋ย A ซึ่งศูตรของแต่ละที่จะไม่ค่อยเหมือนกัน ในที่นี้ขอพูดถึงเฉพาะปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ที่ทางฟาร์มเราใช้เท่านั้น

ปุ๋ยเอบี สารละลายปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ปุ๋ยเอบีที่ใช้ สามารถนำมาทำเป็นสารละลายเข้มข้น (Stock Solution) ได้อย่างละ 10 ลิตร

ปุ๋ยเอบี สารละลายปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ธาตุเสริมแยกออกมาตามสูตรปุ๋ยเอและบี ธาตุเหล็กใช้แบบ EDDHA ซึ่งสามารถทนค่า pH ที่สูงกว่าแบบทั่วไป ป้องกันใบผักเป็นสีเหลืองจากปัญหาธาตุเหล็กตกตะกอน

ปุ๋ยเอบี สารละลายปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ขั้นตอนการเตรียมถังสำหรับทำสารละลายไฮโดรโปนิกส์ชนิกเข้มข้น ใช้ถังที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ลิตร ใช้ 2 ถัง สำหรับปุ๋ยเอและปุ๋ยบี

ปุ๋ยเอบี สารละลายปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เติมน้ำลงไป 10 ลิตร แล้วใส่ปุ๋ยชนิดผงที่เตรียมไว้ลงไปแล้วคนให้ละลาย โดยใส่แม่ปุ๋ยหลักก่อนพอคนให้ละลายแล้วค่อยใส่ธาติเสริมทีหลัง

ปุ๋ยเอบี สารละลายปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

สารละลายไฮโดรโปนิกส์ชนิดเข้มข้น (Stock Solution) ปุ๋ยเอจะได้สารละลายสีแดง ปุ๋ยบีจะได้สารละลายสีฟ้า

ปุ๋ยเอบี สารละลายปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เมื่อเราเติมปุ๋ยลงในถังน้ำโต๊ะผัก จะได้น้ำเป็นสีแดงตามรูป ค่าที่เหมาะสมสำหรับปลูกผักสลัดจะอยู่ที่ EC 1.5-1.8 (จากที่ได้ทดลองเอง โดยใช้ถังน้ำขนาด 250 ลิตร จะเติมปุ๋ยเอบีอย่าง 0.5 ลิตร)

ปุ๋ยเอบี สารละลายปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

การเติมปุ๋ยควรเติม ปุ๋ย A ก่อน จากนั้นคนให้ละลายทั่วทั้งถัง ปล่อยให้ปั๊มน้ำสูบน้ำสีแดงขึ้นสู่รางปลูก แล้วน้ำปุ๋ยสีแดงวนกลับมาลงถัง แล้วค่อยเติมปุ๋ยบีตามลงไป ไม่ควรเทใส่ถังพร้อมกันเพื่อป้องการการตกตะกอนของปุ๋ย

ปุ๋ยเอบี สารละลายปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ผักสลัดกรีนโอ๊ค ปลูกโดยใช้ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์

 

Message us