เชอร์วิล (Chervil)

เชอร์วิล (Chervil) เป็นพืชสุมนไพรที่แพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรป นิยมใช้ในอาหารฝรั่งเศส อิตาลี เพื่อเป็นเครื่องเทศหรือตกแต่งอาหารคล้ายกับผักชี ปัจจุบันเริ่มนำมาปลูกในเมืองไทยกันบ้างแล้ว เพื่อป้อนสู่ร้านอาหารฝรั่งที่เปิดในเมืองไทย

เชอร์วิล (Chervil)
เชอร์วิล (Chervil)

เชอร์วิล (Chervil) เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 40–70 เซนติเมตร

Message us