โรสแมรี่ (Rosemary)

โรสแมรี่ (Rosemary) เป็นพืชสมุนไพรฝรั่งชนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอม นิยมนำมาใช้ปรุงอาหารซึ่งสามารถช่วยลดกลิ่นคาวของอาหารประเภทเนื้อสัตว์ได้ดี ใช้ปรุงอาหารทำให้มีกลิ่นหอม หรือนำไปตากแห้งเพื่อเป็นชาสมุนไพร

โรสแมรี (Rosemary) ปลูกแบบไม้กระถาง
โรสแมรี่ (Rosemary) ย้ายขึ้นปลูกในกระถาง 12 นิ้ว

โรสแมรี่ ใบจะมีรูปร่างเรียวยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร กว้าง 2-5 มิลลิเมตร ด้านบนของใบมีสีเขียว ด้านท้องใบเป็นสีขาวและมีขนปกคลุม ดอกมีหลายสี เช่น สีขาว สีชมพู สีม่วง หรือสีฟ้า

โรสแมรี (Rosemary) ที่ชำโดยใช้ถุงดำ อายุประมาณ 2 เดือน

ราคาขายต้นโรสแมรี่

  • แบบถุงดำ อายุประมาณ 2 เดือน
  • แบบกระถาง อายุประมาณ 5 เดือน
Message us