เมล็ดพันธุ์แตงกวา (Cucumber seeds)

เมล็ดพันธุ์แตงกวา (Cucumber seeds) มีหลายสายพันธุ์ เช่น

  • แตงกวาไทย
  • แตงกวาญี่ปุ่น
  • แตงกวายุโรป
เมล็ดพันธุ์แตงกวา (Cucumber seeds)
เมล็ดพันธุ์แตงกวา (Cucumber seeds)