เมล็ดพันธุ์ฟักทอง (Pumpkin seeds) สายพันธุ์ฟักทองที่นิยมปลูกในเมืองไทย

ฟักทอง (Pumpkin) สินค้าเกษตรอีกตัวที่เกษตรกรนิยมปลูกกันทั่วประเทศ เป็นพืชที่มีสายพันธุ์หลากหลาย แต่ละสายพันธุ์ก็มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน ทั้งขนาด น้ำหนัก และรูปร่าง รวมไปถึงราคาและความต้องการของตลาดของแต่ละสายพันธุ์ก็แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกสายพันธุ์ฟักทองที่จะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่และตลาดของตนเอง ในหัวข้อนี้ขอแบ่งสายพันธุ์ฟักทองออกเป็น 3 ประเภท แบ่งตามขนาด ได้แก่ ฟักทองสายพันธุ์หนัก ฟักทองสายพันธุ์เบา และฟักทองสายพันธุ์ขนาดเล็ก

เมล็ดพันธุ์ฟักทอง (Pumpkin seeds) สายพันธุ์ฟักทองที่นิยมปลูกในเมืองไทย

ฟักทองพันธุ์หนัก

  1. ฟักทองทองอำไพ ได้แก่ ฟักทองทองอำไพ 342 (เจียไต๋), ฟักทองทองอำไพ 426 (เจียไต๋) เป็นฟักทองที่มีลักษณะผิวเหมือนหนังคางคก ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 6-8 กิโลกรัม เป็นฟักทองทรงผลแป้น เป็นพู เนื้อหนาสีเหลือง รสชาติ หวาน มัน และเหนียว
  2. ฟักทองทองอำพัน ได้แก่ ฟักทองทองอำพัน 346 (เจียไต๋) เป็นฟักทองที่มีลักษณะผิวเหมือนผิวคางคก ผลีขนาดใหญ่ น้ำหนัก 5-7 กิโลกรัม ทรงผลเป็นแป้น เป็นพู เนื้อหนาสีเหลือง หนา
  3. ฟักทองประกายเพชร ได้แก่ ฟักทองประกายเพชร (ศรแดง) เป็นฟักทองที่มีลักษณะผิวเหมือนผิวคางคก ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักผล 5-7 กิโลกรัม ทรงผลเป็นแป้น เป็นพู เนื้อหนาสีเหลือง
  4. ฟักทองลายข้าวตอกลูกใหญ่ ได้แก่ ฟักทองประกายเงิน (ศรแดง) เป็นฟักทองที่มีผิวขรุขระเหมือนคางคกแต่มีลายสีเหลือง สีเขียว หรือ สีขาวแซม น้ำหนักผล 5-7 กิโลกรัม ทรงผลเป็นแป้น เนื้อเหนียว

ฟักทองพันธุ์เบา

  1. ฟักทองอัสนี ได้แก่ ฟักทองอัสนี (ศรแดง) ผิวสีเขียวเข้ม ผิวคางคก ทรงผลแป้น น้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ในประเทศไทย
  2. ฟักทองศรีเมือง ได้แก่ ฟักทองศรีเมือง 016 (เจียไต๋) เป็นฟักทองที่ผิวลักษณะหยาบเหมือนผิวคางคก ทรงผลแป้น น้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม เนื่อสีเหลืองส้ม เนื้อแน่น รสหวาน มัน เหนียว สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ในประเทศไทย
  3. ฟักทองลายข้าวตอกลูกกลาง ได้แก่ ฟักทองทองคำ 443 (เจียไต๋), ฟักทองข้าวตอก 573 (ศรแดง) เป็นฟักทองที่มีผิวขรุขระเหมือนคางคกแต่มีลายสีเหลือง สีเขียว หรือ สีขาวแซม น้ำหนักผล 2-3 กิโลกรัม สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ในประเทศไทย

ฟักทองพันธุ์เล็ก

  1. ฟักทองบึงกาฬ ได้แก่ ฟักทองบึงกาฬ 021 (เจียไต๋) เป็นฟักทองที่มีลักษณะผิวด้านนอกเหมือนผิวคางคก ผลขนาดเล็ก น้ำหนักผล 0.8-1.2 กิโลกรัม เหมาะสำหรับทำฟักทองสังขยา สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ในประเทศไทย
Message us