วัสดุปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพอร์ไลท์ (Perlite) บรรจุถุง 5 ลิตร

เพอร์ไลท์ เป็นวัสดุธรรมชาติที่นิยมนำเอามาใช้สำหรับเพาะเมล็ดเป็นวัสดุปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพิ่มอัตรการงอกของการเพาะเมล็ดผัก หรือนำมาใช้เป็นวัสดุปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป เพื่อความโปร่งของเครื่องปลูก

คำอธิบาย

เพอร์ไลท์ (Perlite) เป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟ โดยเกิดจากการที่มีน้ำเข้าไปทำปฏิกิริยากับหินอ๊อบซิเดียน มักจะพบตามธรรมชาติ เมื่อถูกเผาจะเกิดการขยายตัว มีการนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรม และเป็นผลผลิตทางการค้าที่มีประโยชน์ เนื่องจากคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบาหลังจากผ่านกระบวนการเผาไปแล้ว เมื่อได้รับความร้อนประมาณ 850-900 องศาเซสเซียล หินเพอร์ไลท์จะเกิดการขยายตัว ส่งผลต่อการดูดซับฟองอากาศของหิน ในปัจจุบันนิยมนำเอามาใช้เป็นวัสดุปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ในระบบ NFT

ถ้วยปลูกสีเขียว สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เอามาใช้เพาะเมล็ดผักสลัดสำหรับปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์

Message us