โรงงานผลิตรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก

โรงงานผลิตรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก และวัสดุผสมอย่างเช่น พีวีซี ตอนนี้เริ่มผลิตท่อน้ำพีวีซีสำหรับใช้ในงานด้านการเกษตรได้แล้ว เรากำลังพัฒนาสินค้าตัวอื่นเพิ่ม โดยจะเน้นมาทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะ เช่น กระถางพลาสติกสำหรับปลูกต้นไม้ อุปกรณ์ในการเพาะปลูก เป็นต้น

โรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติก ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกและพีวีซี

เครื่องรีดชิ้นงานพลาสติก

โรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติก ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกและพีวีซี

เครื่องรีดชิ้นงานพลาสติก

โรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติก ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกและพีวีซี

ระบายความร้อนของพลาสติกที่ผ่านกระบวนการหลอมแล้วฉีดขึ้นรูปด้วยน้ำแบบไหลวน

โรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติก ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกและพีวีซี

ไลน์ผลิตท่อน้ำพีวีซี

โรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติก ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกและพีวีซี

ไลน์ผลิตท่อน้ำพีวีซี

โรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติก ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกและพีวีซี

ไลน์ผลิตชิ้นงานพลาสติก

โรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติก ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกและพีวีซี

เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก

โรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติก ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกและพีวีซี

เครื่องจักรผลิตชิ้นงานพลาสติก

โรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติก ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกและพีวีซี

ท่อพีวีซีที่ผลิตเสร็จแล้ว เตรียมส่งให้ลูกค้า

Message us