เรดคอส (Red Cos Lettuce)

เรดคอส (Red Cos Lettuce) เป็นผักที่จัดอยู่ในกลุ่มผักสลัด ลักษณะใบยาวรี ลักษณะเหมือนกับกรีนคอสแต่มีใบเป็นสีแดง นิยมนำมาบริโภคสดเป็นสลัดประเภทต่างๆ

เรดคอส (Red Cos Lettuce)

เรดคอส (Red Cos) สายพันธุ์มูนเรด (Moon Red) จากบริษัทเอนซ่า ซาเดน (Enza Zaden)

เรด คอส (Red Cos Lettuce)

เรดคอส (Red Cos) สายพันธุ์มูนเรด (Moon Red) จากบริษัทเอนซ่า ซาเดน (Enza Zaden)

Message us