Sale 3%

เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคอส (Cos) สายพันธุ์ออติเกียร์ (Ortigia) กระป๋อง 1,000 เมล็ด

360 ฿

เมล็ดพันธุ์ผักสลัดกรีนคอส (Cos) สายพันธุ์ออติเกียร์ (Ortigia) เป็นผักสลัดคอสที่ต้นใหญ่และโตไว ใบใหญ่ ผิวใบออกขรุขระ นิยมบริโภคสดเป็นผักสลัด หรือนำไปประดับจานอาหาร ทรงต้นใหญ่ได้น้ำหนัก พัฒนาสายพันธุ์โดยบริษัท Enza Zaden จากประเทศเนเธอร์แลนด์

Out of stock

Description

กรีนคอส (Green Cos Lettuce) หรือเรียกอีกชื่อว่าสลัดคอส เป็นผักที่จัดอยู่ในกลุ่มผักสลัด ลักษณะใบยาวรี ซ้อนกันเป็นช่อ แต่จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปบ้างตามสายพันธุ์ นิยมบริโภคสดเป็นผักสลัด หรือนำไปประดับจานอาหาร

เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคอส (Cos) สายพันธุ์ออติเกียร์ (Ortigia) กระป๋อง 1,000 เมล็ด

Message us