Sale 4%

เมล็ดพันธุ์ผักสลัด ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) สายพันธุ์คริสทาเบล (Cristabel) กระป๋อง 1,000 เมล็ด

530 ฿

ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก สายพันธุ์คริสทาเบล (Cristabel) เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ให้น้ำหนักต่อต้นได้สูง ใบหนาสีเขียวเข้ม ขอบใบหยัก มีความกรอบ

พัฒนาสัยพันธุ์โดยบริษัท Enza Zaden จากประเทศเนเธอร์แลนด์

2 in stock (can be backordered)

Description

ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) สายพันธุ์คริสทาเบล (Cristabel)

เป็น ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ให้น้ำหนักต่อต้นได้สูง ใบหนาสีเขียวเข้ม ขอบใบหยัก

โดยบริษัท Enza Zaden จากประเทศเนเธอร์แลนด์

ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) สายพันธุ์คริสทาเบล (Cristabel)

ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) สายพันธุ์คริสทาเบล (Cristabel)

ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) สายพันธุ์คริสทาเบล (Cristabel)

ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) สายพันธุ์คริสทาเบล (Cristabel)

Message us