โรงงานผลิตท่อพีวีซี (PVC) ท่อน้ำเกษตร ท่อสีฟ้าแบบบานหัว

รับผลิตท่อพีวีซี (PVC) ท่อน้ำเกษตร ท่อสีฟ้าแบบบานหัว ช่วยลดต้นทุนการใช้ข้อต่อ ราคาส่งจากโรงงาน ความยาวเส้นละ 4 เมตร มีทุกขนาด ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณที่สั่งซื้อ

  • ท่อพีวีซี ขนาด 4 หุน ราคา 17 บาท
  • ท่อพีวีซี ขนาด 6 หุน ราคา 19 บาท
  • ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ราคา 22 บาท
  • ท่อพีวีซี ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 32 บาท
  • ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ราคา 42 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ท่อพีวีซี (PVC Pipe) ท่อน้ำประปา ท่อน้ำเกษตร ท่อเดินสายไฟ

ท่อพีวีซี ท่อน้ำเกษตร ท่อสีฟ้า ราคาส่งจากโรงงาน

เครื่องผลิตท่อน้ำเกษตร ท่อประปา ท่อพีวีซี

ท่อพีวีซี ท่อน้ำเกษตร ท่อสีฟ้า ราคาส่งจากโรงงาน

เครื่องผลิตท่อน้ำเกษตร ท่อประปา ท่อพีวีซี

ท่อพีวีซี ท่อน้ำเกษตร ท่อสีฟ้า ราคาส่งจากโรงงาน

สต๊อกท่อน้ำเกษตร ท่อพีวีซี เตรียมขึ้นรถขนส่งไปให้หน้าร้านตามต่างจังหวัด

ท่อพีวีซี ท่อน้ำเกษตร ท่อสีฟ้า ราคาส่งจากโรงงาน

สต๊อกท่อน้ำเกษตร ท่อพีวีซี เตรียมขึ้นรถขนส่งไปให้หน้าร้านตามต่างจังหวัด

Message us