SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

เนื่องจากว่าตอนนี้ตัวผู้เขียนเองเดิมทีอยู่สายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำลังผันตัวเองมาทำงานด้านการเกษตรอยู่ โดยเริ่มทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์อยู่ที่ จ.ปทุมธานี ดังนั้นจึงเข้าไปเที่ยวงานทางด้านเทคโนโลยีเป็นประจำอยู่แล้ว แต่รอบนี้เป็นเทคโนโลยีด้านเกษตรเท่านั้นเอง ซึ่งขอเขียนเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองสนใจเท่านั้น ใครสนใจรายละเอียดมากกว่านี้สามารถติดตามได้จากทางผู้จัดงานครับ

งานนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสหภาพผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร ประเทศฝรั่งเศส บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ COMEXPOSIUM ร่วมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร”

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

โดยงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 มีหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 12 หน่วยงาน พร้อมทั้งบริษัทชั้นนำ ร่วมจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและเครื่องจักรทางการเกษตร เปิดให้เข้าชมในวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 3 – 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

เริ่มต้นจากบูธของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

มาที่บูธของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้นำเอา IoT เข้ามาใช้ร่วมกับงานด้านการเกษตรแล้ว ซึ่งจะทำงานได้ดีในโรงเรือนที่เป็นระบบปิดเพราะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ง่าย โดยการนำเอาบอร์ด Adruino มารับข้อมูลจากตัวเซนเซอร์ต่างๆ เช่น ค่าความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน อุณหภูมิภายในโรงเรือน ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ค่าความเข้มของปุ๋ยในถังสารละลาย จากนั้นให้ไปสั่งงานส่วนอื่นๆ อีกที เช่น ถ้าความชื้นในอากาศลดลงก็สั่งให้ปั๊มหัวพ่นหมอกทำงาน ถ้าดินเริ่มแห้งก็สั่งให้ปั๊มน้ำเริ่มทำงาน ถ้าอากาศร้อนก็สั่งให้พัดลมระบายอากาศทำงาน ถ้าคุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนไปไม่เหมาะสมกับพืช ก็สั่งปรับค่ากรด-ด่างของน้ำให้เป็นกลาง สั่งเครื่องผสมปุ๋ยให้ทำงาน เป็นต้น

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

Arduino Uno ทำงานร่วมกับ Relay Module เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

NB-IoT บอร์ดจากค่าย AIS กินพลังงานน้อยมาก ทำหน้ารับข้อมูลจากตัวควบคุม Arduino แล้วส่งข้อมูลขึ้นอินเตอร์เน็ต นำมาแสดงบนสมาร์ทโฟนได้ หรือสามารถสั่งงานจากสมาร์ทโฟนให้ควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนปลูกพืชได้เช่นกัน

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

โรงเรือนปลูกพืชตัวอย่าง นำเอาพัดลมระบายอากาศมาติดไว้ด้านข้าง ช่วยลดอุณภูมิได้ในช่วงที่แดดร้อนจัด มีถังจ่ายน้ำอยู่ข้างหลัง

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

หลักการทำงานของระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนปลูกพืชชุดนี้

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

มาฝั่งบูธของกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดแสดงการตรวจสอบดินด้วยตัวเอง โดยใช้ชุดตรวจสอบสภาพดินภาคสนาม (LDD Test Kit) ซึ่งสามารถนำดินเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งตั้งอยู่ทุกอำเภอ

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

มาฝั่งบูธของกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดแสดงการตรวจสอบดินด้วยตัวเอง โดยใช้ชุดตรวจสอบสภาพดินภาคสนาม (LDD Test Kit) ซึ่งสามารถนำดินเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งตั้งอยู่ทุกอำเภอ

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

Agri-Map แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

เครื่องปั่นฝ้ายและกรอเส้นด้ายด้วยสมองกลอัตโนมัติ

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

เครื่องปั่นฝ้ายและกรอเส้นด้ายด้วยสมองกลอัตโนมัติ

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

เครื่องขอดเกล็ดปลา โดยกรมประมง

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

เครื่องขอดเกล็ดปลา โดยกรมประมง

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

การจัดการระบบน้ำในการเกษตร

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

ฝั่งเครื่องจักรกลทางการเกษตร กลุ่มรถแทรกเตอร์

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

ฝั่งเครื่องจักรกลทางการเกษตร กลุ่มรถแทรกเตอร์

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

ฝั่งเครื่องจักรกลทางการเกษตร กลุ่มรถแทรกเตอร์

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

กลุ่มโดรนเพื่อการเกษตร

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

กลุ่มโดรนเพื่อการเกษตร

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

กลุ่มโดรนเพื่อการเกษตร

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

การปลูกพืชโดยใช้แสงจากหลอดไฟ สามารถนำไปใช้การปลูกพืชในอาคาร Plant Factory ได้

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

การปลูกพืชโดยใช้แสงจากหลอดไฟ สามารถนำไปใช้การปลูกพืชในอาคาร Plant Factory ได้

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

การปลูกพืชในแนวตั้ง สำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัด

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

อุปกรณ์ปลูกพืชในแนวตั้ง

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

เครื่องตรวจสอบสภาพแวดล้อมสำหรับแปลงเปิด เหมาะสำหรับการทำเกษตรในแปลงใหญ่

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

ฟาร์มเมล่อน

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

มีเมล่อนมาขายที่งานด้วย

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

สุดท้ายเดินผ่านธูธของ เคหการเกษตร ได้หนังสือมา 3 เล่ม

SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

หนังสือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย และสถาปัตยกรรมการจัดการทรงพุ่มไม้ผล

Message us