วัสดุปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) บรรจุถุง 5 ลิตร วัสดุปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) เป็นวัสดุธรรมชาติที่นิยมนำเอามาใช้สำหรับเพาะเมล็ดเป็นวัสดุปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยนำมาผสมกับ เพอร์ไลท์ (Perlite) เพิ่มอัตรการงอกของการเพาะเมล็ดผัก

Description

เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite)

ซึ่งเป็นแร่ที่พบในรูป Aluminum Iron – Magnesium Silicate มีธาตุอาหารฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม เป็นส่วนประกอบซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เมื่อนำเวอร์มิคูไลท์มาอบด้วยความร้อน 1,000 องศาเซลเซียส จะทำให้ขยายตัวขึ้นหลายเท่า มีน้ำหนักเบา มีปฏิกิริยาเป็นกลาง ไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่ละลายน้ำ สามารถดูดซับน้ำได้ดี มีความสามารถแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง สามารถดูดซับธาตุอาหารแล้วค่อยๆ ปลดปล่อยให้ในภายหลัง

เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) บรรจุถุง 5 ลิตร วัสดุปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ถ้วยปลูกสีเขียว สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

Message us