เมล็ดพันธุ์ผักสลัด เรดคอส (Red Cos) สายพันธุ์มูนเรด (Moonred) กระป๋อง 1,000 เมล็ด

370 ฿

ผักสลัดเบบี้คอสสีแดง สายพันธุ์มูนเรด (Moonred) สีแดงเข้ม เพิ่มสีสันให้กับจานสลัด หรือใช้ประดับจานอาหารให้สวยงามขึ้น

พัฒนาสัยพันธุ์โดยบริษัท Enza Zaden จากประเทศเนเธอร์แลนด์

Out of stock

Description

เรดคอส (Red Cos Lettuce) เป็นผักที่จัดอยู่ในกลุ่มผักสลัด ลักษณะใบยาวรี ลักษณะเหมือนกับกรีนคอสแต่มีใบเป็นสีแดง นิยมนำมาบริโภคสดเป็นสลัดประเภทต่างๆ

ผักสลัดเบบี้คอสสีแดง สายพันธุ์มูนเรด (Moonred) สีแดงเข้ม เพิ่มสีสันให้กับจานสลัด หรือใช้ประดับจานอาหารให้สวยงามขึ้น พัฒนาสัยพันธุ์โดยบริษัท Enza Zaden จากประเทศเนเธอร์แลนด์

เรด คอส (Red Cos Lettuce)

Message us