การปลูกองุ่นระบบใหม่ ช่วยให้มีผลผลิตต่อต้นสูงกว่าแบบเดิม โดยมูลนิธิโครงการหลวง

พันธุ์องุ่นที่ปลูกในโครงการหลวง

  1. บิวตี้ ซีดเลส (Beauty Seedless) เป็นองุ่นไร้เมล็ด มีการเจริญเติบโตที่ดี มีการแตกกิ่งที่ดี ทนทานต่อโรค และให้ผลผลิตสูง ผลมีสีม่วง-ดำ รสชาติหวานอมเปรี้ยว ติดเผ็ด (Spicy) เล็กน้อย มีความกรอบ
  2. เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless) เป็นองุ่นไร้เมล็ด มีการเจริญเติบโตดี ลำต้นแข็งแรง
องุ่นไร้เมล็ด เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless)

องุ่นไระเมล็ด สายพันธุ์ เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless)

องุ่นไร้เมล็ด เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless)

องุ่นไระเมล็ด สายพันธุ์ เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless)

องุ่นไร้เมล็ด เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless)

องุ่นไระเมล็ด สายพันธุ์ เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless)

องุ่นไร้เมล็ด เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless)

องุ่นไระเมล็ด สายพันธุ์ เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless)

ข้อมูลการปลูกองุ่นระบบใหม่ ช่วยให้มีผลผลิตต่อต้นสูงกว่าแบบเดิม โดยมูลนิธิโครงการหลวง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่ององุ่นในเมืองไทย