รางปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำวน (Melon Hydroponics Gully)

รางปลูกเมล่อนไฮโดรโปรนิกส์ ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ปลูกเมล่อนระบบน้ำวน เพื่อแก้ปัญหาที่การปลูกแบบซับสเตรทหรือปลูกกับดิน ตัวรางมีขนาดใหญ่พิเศษจึงสามารถนำมาใช้ปลูกพืชที่มีรากเยอะอย่าง เมล่อน แตงกวา มะเขือเทศ ได้เป็นอย่างดี สามารถนำมาต่อกันให้ได้ตามความยาวของโรงเรือนเดิมที่มีอยู่แล้วได้

รางปลูกเมล่อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Melon Hydroponics Gully)

ราคารางปลูกเมล่อน รุ่น Jumbo ขนาด 34 ซม.x 12 ซม. ยาว 6 เมตร

  1. รางปลูกเมล่อน รุ่น Jumbo (ครบเซ็ท บน-ล่าง) ราคา 2,200 บาท
  2. รางปลูกเมล่อน รุ่น Jumbo (เฉพาะฝาบน) ราคา 1,200 บาท
  3. รางปลูกเมล่อน รุ่น Jumbo (เฉพาะรางด้านล่าง) ราคา 1,500 บาท
  4. ฝาปิดหัวรางเมล่อน รุ่น Jumbo ราคา 50 บาท
  5. ข้อต่อรางเมล่อน รุ่น Jumbo ราคา 50 บาท
  6. ถ้วยปลูกเมล่อน ราคาใบละ 5 บาท
รางปลูกเมล่อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Melon Hydroponics Gully)

รางปลูกเมล่อน รุ่น Jumbo ขนาด 34 ซม.x 12 ซม. ยาว 6 เมตร ตัวรางมีขนาดใหญ่ ออกแบบขึ้นมาเพื่อปลูกพืชที่มีรากเยอะๆ อย่างเช่นเมล่อนโดยเฉพาะ

รางปลูกเมล่อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Melon Hydroponics Gully)

รางปลูกเมล่อน รุ่น Jumbo สามารถเปิดฝารางด้านบนออกได้ตามรูป

รางปลูกเมล่อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Melon Hydroponics Gully)

มุมล่างมีบ่าที่เสริมความแข็งแรงให้กับตัวราง

รางปลูกเมล่อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Melon Hydroponics Gully)

พื้นรางมีร่องน่ำที่เหสริมความแข็งแรงให้กับตัวราง

รางปลูกเมล่อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Melon Hydroponics Gully)

เมื่อวางประกบกับฝาด้านบน

รางปลูกเมล่อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Melon Hydroponics Gully)

อุปกรณ์เสริมที่ใช้เตรียมต้นกล้าเมล่อนเพื่อสำมาปลูกในรางน้ำวน ใช้ปลูกปลูกตามรูปข้างบน

รางปลูกเมล่อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Melon Hydroponics Gully)

ถ้วยปลูกแบบใหญ่พิเศษใช้สำหรับปลูกเมล่อนโดยเฉพาะ