Plant Factory เทคโนโลยีการปลูกพืชด้วยแสงเทียม จากหลอด LED

เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิด ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาจัดการด้านการเกษตร โดยใช้แสงแดดเทียมจากหลอด LED จึงสามารถปลูกผักเป็นชั้นได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าผักที่อยู่ชั้นใต้จะไม่ได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด

Horti ASIA 2018

เทคโนโลยี Plant Factory เหมาะสำหรับการปลูกพืชที่มีสารมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชในกลุ่มสมุนไพร ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุต่างๆ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต โดยเลือกใช้หลอดไฟ LED เป็นแหล่งกำเนิดของแสง เนื่องจากให้ความร้อนน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ประหยัดไฟมากกว่า และสามารถเลือกสีของแสงตามความเหมาะสมของต้นพืชได้

Horti ASIA 2018

หลอดไฟ LED แต่ละแบบ ให้สีและแสงสว่างที่ต่างกัน มีความยาวคลื่นแสงแตกต่างกัน

Horti ASIA 2018

การใช้แสงแดดเทียมจากหลอด LED มาใช้ในการปลูกผักสลัด

Horti ASIA 2018

การใช้แสงแดดเทียมจากหลอด LED มาใช้ในการปลูกผักสลัด

Horti ASIA 2018

การใช้แสงแดดเทียมจากหลอด LED มาใช้ในการปลูกผักสลัด