ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยวัสดุปลูก เพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้น จำเป็นจะต้องมีวัสดุปลูกเพื่อใช้ประคองลำต้นของผักไม่ให้ล้ม โดยทั่วไปนิยมใช้เพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์มาทำเป็นวัสดุปลูก เนื่องจากคุณมีสมบัติที่ดูดซับน้ำและอุ้มน้ำได้ดี จึงช่วยให้ผักสลัดมีอัตราการงอกและเจริญเติบโตดีกว่าวัสดุแบบอื่นๆ จึงเหมาะทั้งมือใหม่และมือเก๋าทั้งหลาย ผักที่ปลูกด้วยวัสดุชนิดนี้ลำต้นจะแข็งแรง และจะมี Shelf life ที่นานขึ้น

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

โดยในที่นี้จะใช้ถ้วยปลูกสีเขียวชนิดที่ใช้แล้วทิ้ง มาใช้เป็นถ้วยรองเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์อีกที ซึ่งเป็นถ้วยปลูกที่ราคาไปแพงมากนักและหาได้ทั่วไปตามท้องตลาด

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

ถ้วยปลูกสีเขียวสำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แผงนึงจะมีอยู่ 80 ถ้วย

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

ขั้นตอนการปลูก จะนำเอาเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์มาผสมกัน อัตราส่วน 5:1 แล้วนำมากรอกใส่ถ้วย ไม่จำเป็นต้องกรอกให้เต็ม เหลือไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้นให้หยอดเมล็ดผักลงไปแล้วเขี่ยวัสดุปลูกให้กลับเมล็ดผัก แล้วนำเอาถ้วยปลูกทั้งแผงใส่ไว้ในถาดเพาะคอยรดน้ำเช้าเย็นอย่าให้วัสดุปลูกแห้ง พอเริ่มงอกรีบนำขึ้นโต๊ะอนุบาล ไม่งั้นจะเจอปัญหาผักยืดได้

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

เนื่องจากรอบนี้ยังไม่ได้ทำโต๊ะอนุบาล 1 แถมยังไม่ค่อยมีเวลารดน้ำ จึงลัดขั้นตอนทั้งหมด โดยนำเอาถ้วยที่เพาะเมล็ดไปขึ้นโต๊ะอนุบาล 2

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

ตัดถ้วยแยกออกจากกัน กรอกเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์ หยอดเมล็ดผัก แล้วจากนั้นนำขึ้นโต๊ะอนุบาล 2 แล้วเดินระบบน้ำให้ไหลวนตลอดเวลา ประมาณ 3 วัน ผักจะเริ่มงอก ให้เริ่มเติมปุ๋ยอ่อนๆ ปรับค่าน้ำให้ pH อยู่ประมาณ 6.5-7

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยวัสดุปลูก เพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

กรีนโอ๊ค อายุ 12 วัน หลังจากเริ่มเพาะเมล็ด

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

ผ่านไปได้ 20 วัน ผักเริ่มโตขึ้นอย่างชัดเจน

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

ต้นกล้าผักสลัดอายุ 20 วัน หลังจากเริ่มเพาะเมล็ด

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

ต้นกล้าผักสลัดอายุ 22 วัน หลังจากเริ่มเพาะเมล็ด

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

ผ่านไปประมาณ 3-4 สัปดาห์ ผักจะโตไวขึ้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเมล็ดผัก เมื่อใบผักสลัดเริ่มชนกันก็เริ่มย้ายขึ้นโต๊ะปลูก

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

ผักสลัดเมื่อย้ายขึ้นโต๊ะปลูก