พีทมอส (Peat Moss)

พีทมอส (Peat Moss) เป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูงที่เกิดจากธรรมชาติ นิยมนำมาใช้ในการเพาะชำต้นกล้าแทนการใช้ดิน มีลักษณะโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บความชื้นได้ดี มีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตในช่วงเพาะเมล็ดของพืชผัก ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของการเพาะเมล็ดผัก และที่สำคัญคือสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและราต่างๆ ที่มีผลต่อกล้าไม้

พีทมอส (Peat Moss) วัสดุเพาะชำต้นกล้า
พีทมอส (Peat Moss)

พีทมอส (Peat Moss) ที่เกิดโดยธรรมชาติ มีขายหลากหลายยี่ห้อ หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตร หรือสามารถสั่งทางออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป

พีทมอส (Peat Moss) วัสดุเพาะชำต้นกล้า
เพาะต้นกล้าพริกและมะเขือ โดยใช้ถาดเพาะกล้าร่วมกับมีเดียพีทมอส

ตัวอย่างการเพาะเมล็ดพริกและมะเขือเทศด้วยพีทมอส เพิ่มอัตราการงอกที่สม่ำเสมอกันและช้วยให้ต้นกล้ามีความแข็งแรง ก่อนจะย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกต่อไป

พีทมอส (Peat Moss) ตราเจียไต๋
พีทมอส (Peat Moss) ตราเจียไต๋