เมล็ดพันธุ์ผักสลัด (Lettuce Seeds)

ผักสลัด (Lettuce ) ไม่ว่าจะเป็น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส คอรัล ฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก บัตเตอร์เฮด เป็นพืชผักเมืองหนาว ซึ่งจะเจริญเติบโตได้ดีในอากาศเย็น ดังนั้นเมื่อนำมาปลูกในเมืองไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีอากาศร้อน จึงจำเป็นจะต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนได้ สีสันสวยงาม น้ำหนักดี มีอัตราการงอกสูง จึงขอแนะนำเมล็ดพันธุ์ผักสลัดที่พัฒนาสายพันธุ์โดยบริษัท Enza Zaden จากประเทศเนเธอร์แลนด์ สั่งซื้อได้ที่หน้าร้านค้าออนไลน์

ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักสลัดชนิดเคลือบ

เมล็ดพันธุ์ Green Oak (กรีนโอ๊ค)

 • Vizir (วีเซอร์) กรีนโอ๊คสีเขียวอ่อน ใบสีออกนวล มีความมันวาว ลักษณะใบใหญ่ ขอบใบกลมมน น้ำหนักดี ทนต่อการยืดในช่วงที่มีแสงน้อย สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่
 • Plezir (สายพันธุ์พรีเซีย) กรีนโอ๊คสีเขียวอ่อน มีลักษณะใบใหญ่ ขอบใบกลม คล้ายกับพันธุ์ Vizir ทรงต้นสวย น้ำหนักดี
 • กระป๋อง 1,000 เมล็ด ราคา 550 บาท / กระป๋อง 5,000 เมล็ด ราคา 2,550 บาท

เมล็ดพันธุ์ Red Oak (เรดโอ๊ค)

 • Opalix (โอปาลิกซ์) เป็นเรดโอ๊คสายพันธุ์ที่นิยมปลูกมากในช่วงฤดูร้อน ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนของเมืองไทย น้ำหนักดี โตไว
 • กระป๋อง 1,000 เมล็ด ราคา 550 บาท / กระป๋อง 5,000 เมล็ด ราคา 2,550 บาท

เมล็ดพันธุ์ Butterhead (บัตเตอร์เฮด)

เมล็ดพันธุ์ Red Coral / Lollo Rosta

 • Rasta (ราสต้า)
 • กระป๋อง 1,000 เมล็ด ราคา 550 บาท / กระป๋อง 5,000 เมล็ด ราคา 2,550 บาท

เมล็ดพันธุ์ Frillice Iceberg (ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก)

เมล็ดพันธุ์ Cos / Green Romaine

เมล็ดพันธุ์ Red Cos / Red Little Gem

 • Moonred (มูนเรด)
 • กระป๋อง 1,000 เมล็ด ราคา 370 บาท / กระป๋อง 5,000 เมล็ด ราคา 1,750 บาท

เมล็ดพันธุ์ Green Batavia ( กรีนปัตตาเวีย)

 • Caipira (ไคพิร่า)
 • กระป๋อง 1,000 เมล็ด ราคา 550 บาท / กระป๋อง 5,000 เมล็ด ราคา 2,550 บาท
เมล็ดพันธุ์ผักสลัด (Lettuce Seeds)

เมล็ดพันธุ์ผักสลัดชนิดเคลือบ กระปุกละ 1,000 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ผักสลัด (Lettuce Seeds)

เมล็ดพันธุ์ผักสลัดชนิดเคลือบ กระปุกละ 1,000 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ผักสลัด (Lettuce Seeds)

เมล็ดพันธุ์ผักสลัดชนิดเคลือบ กระป๋องละ 5,000 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ผักสลัด (Lettuce Seeds)

อัตตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ผักสลัด โดยการเพาะเมล็ดด้วยฟองน้ำ