ถาดเพาะกล้าผัก (Nursery Tray)

ถาดเพาะกล้าใช้สำหรับเพาะชำกล้าต้นไม้ ขนาดหลุมถาดเพาะกล้าได้มาตรฐาน มีอายุการใช้งานที่นาน ถาดเพาะกล้านิยมใช้เพาะเมล็ดเมล่อน ฟักทอง แตงกวา พริก แตงกวา และพวกกล้าผักต่างๆ การใช้ถาดเพาะกล้าจะช่วยให้การอนุบาลกล้าผักทำได้ง่ายขึ้น มีอัตราการงอกที่ดี ช่วยให้ต้นกล้าของพืชผักแข็งแรงก่อนที่จะย้ายลงแปลงปลูกจริง

ถาดเพาะกล้าผัก (Nursery Tray)
ถาดเพาะกล้าผัก (Nursery Tray) ขนาด 104 หลุม

ถาดเพาะกล้าผัก ความหนา 70 ไมครอน แบ่งขนาดตามจำนวนของหลุมที่ใช้เพาะเมล็ดดังนี้

  • ถาดเพาะกล้าขนาด 60 หลุม
  • ถาดเพาะกล้าขนาด 104 หลุม
  • ถาดเพาะกล้าขนาด 200 หลุม

ยิ่งถาดเพาะกล้าที่มีจำนวนหลุมเยอะ ขนาดของหลุมก็จะน้อยลงตามไปด้วย จะใส่มีเดียเพาะกล้าได้น้อยลง พื้นที่รองรับรากของต้นกล้าก็น้อยตามลงไปด้วย ดังนั้นควรเลือกถาดเพาะกล้าให้สัมพันธุ์กับกล้าผักที่เราต้องการเพาะและอนุบาล

พีทมอส (Peat Moss) วัสดุเพาะชำต้นกล้า
เพาะกล้าพริกและกล้ามะเขือเทศ โดยใช้ถาดเพาะกล้า
พีทมอส (Peat Moss) ตราเจียไต๋
ถาดเพาะกล้าผัก นิยมใช้ร่วมกับพีทมอสเป็นมีเดีย