หนอนกระทู้ผัก (หนอนหนังเหนียว)

หนอนกระทู้ผัก (หนอนหนังเหนียว) ชอบหากินกลางคืน ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน กินผักแทบทุกชนิด ปราบด้วยเชื้อแบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis, บาซิลัส ทูริงเยนซิส)

หนอนกระทู้ผัก หนอนหนังเหนียว

Message us