ปลูกมะเดื่อฝรั่ง (Figs) ในเชิงการค้า สามารถขายได้ทั้งผลสดและกิ่งพันธุ์

มะเดื่อฝรั่ง (ฟิกส์ : Figs) ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และเริ่มมีนำเข้ามาปลูกในเมืองไทยได้ระยะหนึ่งแล้ว มีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ก็มีรสชาติแตกต่างกันไป ความอร่อยแตกต่างกัน สีสันทั้งภายนอกและภายในก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีขายตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคาแพง

ปลูกมะเดื่อฝรั่งเชิงการค้า สามารถขายได้ทั้งผลสดและกิ่งพันธุ์

การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งทำได้หลากหลาย ที่นิยมกันมากส่วนใหญ่จะใช้วิธีตอนกิ่งและการชำกิ่ง ซึ่งจะต้นพันธุ์ที่แข็งแรง เมื่อนำไปปลูกก็จะติดผลได้เร็ว มะเดื่อฝรั่งเป็นผลไม้ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือ จะมีลูกออกตามข้อตา ตาไหนที่ติดลูกไปแล้วก็ไม่ติดซ้ำอีก ดังนั้นผู้ปลูกจึงจะทำการตัดแต่งกิ่งใหม่ตลอด กิ่งที่ตัดออกมาแล้วก็จะนำมาปักชำขยายพันธุ์ต่อ หรือนำไปขายเป็นกิ่งสดได้ กลุ่มผู้ปลูกมะเดื่อฝรั่งในเชิงพาณิชย์ในไทย จึงมีทั้งกลุ่มที่ขายผลสด และกลุ่มที่ขายกิ่งพันธุ์

เมื่อเดือนก่อนได้เข้าไปที่งาน International Figs Summit ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จึงได้ซื้อต้นมะเดื่อฝรั่งมาลองปลูกที่ฟาร์มด้วย ผ่านมา 3 เดือน ตอนนี้เริ่มติดผลแล้ว

ปลูกมะเดื่อฝรั่งเชิงการค้า สามารถขายได้ทั้งผลสดและกิ่งพันธุ์

มะเดื่อฝรั่งพันธุ์อิรักกี้ (Iraqi)

ปลูกมะเดื่อฝรั่งเชิงการค้า สามารถขายได้ทั้งผลสดและกิ่งพันธุ์

มะเดื่อฝรั่งพันธุ์อิรักกี้ (Iraqi) เริ่มติดลูกแล้ว

ปลูกมะเดื่อฝรั่งเชิงการค้า สามารถขายได้ทั้งผลสดและกิ่งพันธุ์

มะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์จินโอเฟ่น (Jin Ao Fen)

ปลูกมะเดื่อฝรั่งเชิงการค้า สามารถขายได้ทั้งผลสดและกิ่งพันธุ์

มะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์จินโอเฟ่น (Jin Ao Fen)

ปลูกมะเดื่อฝรั่งเชิงการค้า สามารถขายได้ทั้งผลสดและกิ่งพันธุ์

มะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แบล็คเจนัว (BlackGenoa)

Message us